Terveyspalveluiden digiloikka – 5 syytä hankkia digitaalinen SuomiSote-alustaratkaisu

Kotimaisen BeeHealthyn SuomiSote-alustaratkaisu siirtää suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uuteen aikaan helpommin, nopeammin ja edullisemmin. Hoitohenkilökunta ja asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen vastaan innostuneesti. Hyvän erottaa heti. 

Hyvinvointialueilla on iso vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Myös tavoitteet ovat kovat: palveluiden saatavuutta täytyy parantaa kustannusten pysyessä kurissa. Tämän onnistuminen nykyisillä toimintatavoilla on vaikeaa. Tarvitaan uudet tavat toimia. 

 – Meillä on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista terveydenhuollon digiratkaisuista ja integraatioista. Potilasasiointiin tarkoitettua alustaratkaisuamme on käytetty ensin itse omassa toiminnassamme ja kehitetty yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ennen sen tuotteistamista myös muiden terveydenhuollon toimijoiden käyttöön, kertoo BeeHealthyn kaupallinen johtaja Sampo Oksanen.  

– Asiakkaita BeeHealthyllä on jo yli kymmenessä maassa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Hollannin suurin perusterveydenhuollon klinikkaketju käyttää alustaamme, samoin Sveitsin suurin sairaalaketju, Oksanen jatkaa. 

Suomessa BeeHealthyn digitaaliset SuomiSote-palvelut ovat käytössä jo Länsi-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla. 

– Otimme vuoden 2021 alusta käyttöömme BeeHealthyn modernit palvelut, joilla saimme digipalvelut käyttöön kaikille Päijät-Hämeen asukkaille, kertoo Teemu Mäkelä. Mäkelä toimii Päijät-Soten tietohallintojohtajana ja hyvinvointialueen ICT-muutosjohtajana.  

SuomiSote on jo helpottanut palveluiden saatavuutta, keventänyt henkilökunnan työpaineita ja pitänyt kustannukset kurissa sotealueella. Saman se voisi tehdä sinunkin sotealueellasi. 

suomisote artikkeli
SuomiSote pohjautuu testattuun ja toimivaksi todettuun BeeHealthy-asiointialustaan, jota on täydennetty Suomen julkisen sektorin tarpeiden mukaan.

Syy valita SuomiSote-alustaratkaisu #1
Isolla digiloikalla terveydenhuolto uudelle tasolle 

Pelkkä verkkosivusto, johon on listattu ja linkitetty liuta palveluita, ei ole digiloikka. Hyvinvointialueen digitaalisten terveyspalveluiden kokonaisuuden tuleekin olla sellainen, josta alueen asukkaat hyötyvät ja jota he pääsevät helposti ja monipuolisesti käyttämään. 

– Verkkosivujen kautta toimivien palveluiden lisäksi SuomiSote-alustaratkaisuun kuuluvat asiakasyrityksen tarpeisiin muokattu ja brändätty mobiilisovellus ja sen sisältämä etävastaanottopalvelu Digiklinikka sekä hoitohenkilökunnan käyttöön räätälöidyt verkkotyökalut, Sampo Oksanen kertoo.  

Digitaalisten palveluiden suosiosta kertoo, että tänä päivänä yli 80 prosenttia yhteydenotoista tapahtuu sovelluksen kautta. Näin vapautuu aikaa kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin sitä tarvitseville.

Digitaalisen palvelun avulla voidaan saavuttaa terveyspalveluiden tuotannossa myös huomattava tuottavuusloikka.  

– Viime vuonna etävastaanottoa Digiklinikalla pitävät lääkärimme pystyivät ratkaisemaan alustamme avulla keskimäärin yli 14 potilastapausta tunnissa. Se on valtava tuottavuusloikka verrattuna fyysisiin vastaanottokäynteihin, joissa lääkäri tapaa yhden päivän aikana suunnilleen saman verran potilaita, Oksanen sanoo.  

Hän täsmentää, että Digiklinikalle ohjautuvat ensisijaisesti helppohoitoisemmat sairaustapaukset, jotka voidaan ratkaista kertatapaamisella etänä. Digiklinikalla pystytään kuitenkin antamaan alustavaa ohjausta myös monimutkaisemmissa terveysongelmissa ennen hoidon jatkamista kasvokkain vastaanotolla.  

Digiloikan vaikutus palvelun saatavuuteen tuottavuutta nostamalla on valtava. Erittäin merkittävää on se, että tuottavuuden lisäksi digipalvelu pystyy parantamaan myös hoidon vaikuttavuutta ja seurattavuutta. Muun muassa tyypin 2 diabeteksen hoidossa digitaalisen valmennuksen ja seurannan avulla diabeetikot ovat pudottaneet painoa mediaanina yli 5 kiloa jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. 

 

Syy valita SuomiSote-alustaratkaisu #2
Digitaalisilla palveluratkaisuilla kustannukset kuriin, samalla rahalla saa enemmän 

Vaadittava terveyspalveluiden saavutettavuus on entisin keinoin vaikeaa,. Siihen eivät riitä aika eivätkä henkilökunnan voimavarat.   

Päijät-Häme onnistui tavoitteissa kahden ison toimintatavan muutoksen avulla. 

– Siirryimme tiimityön malliin. Monialaisessa tiimissä on muun muassa lääkäreitä, hoitajia ja fysioterapeutteja, ja heillä on väestövastuu tietystä ryhmästä. Toinen selkeä muutos oli ottaa SuomiSote-digipalvelut laajaan käyttöön, Mäkelä sanoo. 

– Nämä ovat mielestäni keskeisimmät toimintatapojen muutokset. Samalla kustannuksella pystytään nyt tuottamaan saman väestön palvelut vieläpä niin, että saatavuus on merkittävästi parantunut, hän jatkaa.  

 

Syy valita SuomiSote-alustaratkaisu #3
Helpotusta ja ajansäästöä työntekijöiden arkeen digikanavalla  

Toimiva digialustaratkaisu on sekä asiakkaalle että työntekijälle vaivaton käyttää. Sen kautta saadaan laadukasta ja kaikkien aikaa säästävää palvelua. Oksanen nostaa esimerkiksi digihoitopolut, jotka ohjaavat asiakkaat suoraan oikeaan paikkaan.  

– Tietyllä tulosyyllä digitaalisiin terveyspalveluihin hakeutuvilta kysytään aina samat kysymykset ennen hoitajan tai lääkärin etävastaanottoa. Se säästää aikaa ja varmistaa, että tarvittavat kysymykset kysytään. Ennalta kerättyjen tietojen avulla hoitaja tai lääkäri näkee heti, mistä terveyshuolesta on kyse, ja hän voi aloittaa etävastaanoton potilaan kanssa käyttäen valmiita, ymmärrettäviä ja laadukkaita keskustelufraaseja.  

Laajan fraasipankin käyttö säästää hoitajan ja lääkärin aikaa, kun potilastietojen kirjaaminen automatisoituu palvelun myötä. Myös potilaan on helppo palata digipalveluiden kautta takaisin etävastaanotolla käytyyn keskusteluun ja tarkistaa, mitä lääkäri sanoi. 

Puhelimessa toimiva Digiklinikan vastaanotto on chat-pohjainen palvelu. Keskustelun ohella sovelluksen kautta potilas voi lähettää myös kuvia oireistaan. Tarvittaessa keskustelu voidaan vaihtaa myös videoon.  

Teemu Mäkelä on huomannut, että rekrytoinnit digitaalisten terveyspalveluiden työtehtäviin kiinnostavat erityisesti nuorempaa sukupolvea, myös lääkäreitä. 

– He ovat sukupolvea, joka on kasvanut älypuhelin kädessä. Se on heille luontainen toimintatapa, asiat hoidetaan mielellään sovellusten kautta. 

– Mikäli hyvinvointialueella on paikallinen työvoimapula, pystymme myös osana alustakilpailutusta tarjoamaan kokeneet osaajamme digisotekeskukseen hyvinvointialueen ulkopuolelta, lisää Sampo Oksanen. 

sote mockup paijat2x e1667894919740
BeeHealthy toteutti SuomiSote-alustaan pohjautuvan ratkaisun Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluille. Alusta räätälöitiin Päijät-Hämeen brändi-ilmeen ja toiveiden mukaan.

Syy valita SuomiSote-alustaratkaisu #4
Asiakaslähtöisyyden saatavuuden paraneminen ja nopeampi pääsy hoitoon 

Hidas pääsy hoitoon oli iso ongelma Päijät-Hämeen terveyspalveluissa ennen SuomiSoteen siirtymistä.  

– Meillä pyrkimyksenä ja tarpeena oli parantaa asiakaskokemusta ja palveluiden laatua. Siksi halusimme palveluun erilaisia mittareita, joista lääkärin kiireettömään hoitoon pääsyä mittaava T3-mittari oli yksi tärkeimmistä. Meillä oli Ahtialan kaupunginosassa aloitettaessa kuuden viikon jono lääkäriin. Nyt SuomiSoten käytön myötä lääkäriin pääsee lähes heti, Mäkelä kertoo.  

Alueen tilastot kertovat myös, että 77 prosenttiin etävastaanotolla hoidetuista tapauksista saadaan ratkaisu ensimmäisellä käynnillä.  

Mäkelä jatkaa, että heille on ollut tärkeää pystyä tarjoamaan julkisen terveydenhuollon asiakkaille samanlaiset tasapuoliset palvelut, mitkä yksityisellä puolella tarjotaan.  

– Sovellus on identtinen yksityisen puolen kanssa. Käytännössä olemme samalla viivalla, hän toteaa. 

Digitaaliset palvelut on otettu hyvin vastaan: alueen asukkaista 42 prosenttia on jo ladannut sovelluksen.  

Mäkelä muistuttaa, että on huomattava se, että digipalvelu on erilainen kanava kuin perinteinen vastaanotto.  

– Asiakkaamme odottavat ympärivuorokautista ja nopeaa palvelua, koska ne ovat digikanavien fundamentit, jotka pitää pystyä toimittamaan. Alueena Päijät-Häme on niin pieni, että esimerkiksi itse tuotettu jatkuva digipäivystys ei olisi ollut järkevää. Me ratkaisimme ongelman hankkimalla SuomiSote-alustaratkaisun. 

Digikanavat eivät kuitenkaan ole ainoita käytettäviä kanavia Päijät-Hämeessäkään. Ne ovat yksiä muiden joukossa. Perinteinen sotekeskus on yhä olemassa. Kun merkittävä osa käynneistä tapahtuu sovelluksen välityksellä, on sovellusta käyttämättömien nopeampi päästä vastaanotolle sotekeskukseen.  

 

Syy valita SuomiSote-alustaratkaisu #5
Lääkäriltä lääkärille -osaaminen ja hyvinvointialueen omat palvelut 

BeeHealthylle on alusta asti ollut tärkeää, että SuomiSote-alustalla toimiva Digiklinikka on ratkaisu, johon lääkärit uskovat ja jota he haluavat käyttää.  

Digiklinikalla ei ole mitään turhaa, mistä lääkäri tai muu ammattilainen ei hyödy. Järjestelmä ei vaadi ylimääräistä raportointia tai asioiden kirjaamista moneen paikkaan. Tärkeintä on saada keskittyä asiakkaaseen.  

– Tarjoamme valmiin, kehittyvän palvelun, jonka asiakasorganisaatio voi muokata tarpeidensa mukaisesti. Alustan jatkokehitys ei ole erillisten investointien tai hankerahoituksen varassa. Lisenssimaksujen turvin palvelua kehitetään jatkuvasti niin, että kaikki palvelua käyttävät asiakkaamme Suomessa ja ulkomailla pääsevät hyötymään kehityksestä. Oksanen sanoo.

Lupauksen takana on BeeHealthyn emokonsernin pitkä kokemus alalta. Palvelu on suunniteltu lääkäriltä lääkärille -osaamisen pohjalta. Käytännön kokemus on hionut virheet pois, ja kymmenessä vuodessa järjestelmässä on tehty miljoonia etäkäyntejä.   

– Olemme oppineet matkan varrella paljon. Euroopan asiakasorganisaatioidemme asiakkaat ovat antaneet sovellukselle kolmen viime kuukauden ajalta arvosanan 4,83/5. He ovat hyvin tyytyväisiä, Oksanen kertoo. 

Päijät-Hämeelle palveluntarjoajan valinnassa painoivat erityisesti BeeHealthyn osaaminen, kansainvälinen kokemus, asiakaskunta sekä taito tarttua kehitysaiheisiin nopeasti.  

– Painotimme valinnassa kehityskyvykkyyttä. Mobiilisovellusten elinkaari on muutamia vuosia, minkä jälkeen niitä on uudistettava. SuomiSote-alustaratkaisu ottaa vaikutteita peliteollisuudesta, missä tarpeisiin vastataan nopeasti. Muutaman viikon aikataululla voidaan tehdä isojakin muutoksia, Mäkelä kertoo.  

Valintaan vaikutti myös BeeHealthyn kansainvälinen toiminta, minkä ansiosta kuluttajakäyttäytymisen trendit päätyvät nopeasti Päijät-Hämeeseen.

Lue lisää: suomisote.fi

 

Oletko kiinnostunut tietämään lisää SuomiSote-alustasta?

Patient waiting times dropped from 10+ days to near zero after digital service implementation in Harjun Terveys

Harjun Terveys managed to reduce patient waiting times and provide same day access to primary health care by increasing doctor efficiency with the help of the BeeHealthy platform.

Harjun Terveys, a Joint Venture Company established by Mehiläinen and the Päijät Häme region in Finland, took the BeeHealthy platform in use at the beginning of 2021. After the deployment of the platform, service availability has risen to an outstanding level with patient waiting times dropping from 10+ days to near zero.  

Harjun Terveys is responsible for public primary health care services (outpatient care, dental care) for the 130 000 residents of Päijät-Häme. Harjun Terveys’ key target is to provide the residents excellent quality and well available public primary care services in a cost-effective way. This is sought through new ways of arranging and producing services. 

‘’We provide the services based on a fixed capitation fee, which means that our aim is to have an outstanding level of availability and to produce the services in a cost-efficient manner, rather than a fee for service model to optimise the number of visits’’ says Joonas Turunen, CEO of start-up phase of Harjun Terveys. 

Excellent service availability with digital services

Harjun Terveys’ primary health care services operate on a queue-free operating model, where the patients care starts from the first point of contact and when necessary, with a physical appointment, that is offered on the same or next day. All residents in the Päijät Häme region also have access to care through Digital Clinic, through which they can seek medical help remotely. 

‘’Digital services have enabled the resident’s new ways of accessing health services. The 24/7 access to Digital Clinic is easy and patients can use the services from the comfort of their own homes’’ Turunen adds. 

Digital services also have increased doctor efficiency significantly, meaning that doctors can treat multiple patients simultaneously and faster, without compromising on quality. Digital Clinic has moved a significant share of service demand from the brick and mortar to the digital channel.  

Meeting patient service needs with multi-specialty care teams

In addition to digital services, Harjun Terveys operates in a multi-specialty care team model, meaning that professionals from different disciplines, such as doctors, nurses, dental hygienists, psychiatric nurses, physiotherapists, and social care workers, work as a team. Addressing the patients’ service needs begins immediately at first contact, without unnecessary queueing to access services. In the care team model, the service demand is always met during the same day with a major share of the service capacity being booked proactively by the care team. 

Since having the BeeHealthy digital platform up and running, I dare to say that we have the best public digital healthcare services in the country’’ rejoices Turunen. 

To learn more, watch our free online webinar:
Revolutionise access to care with Digital Clinic

 

Immediate access and convenience – patients love Digital Clinic over traditional visits

Comparing Digital Clinic and face-to-face appointments from patient’s perspective

In Finland, the traditional and most preferred model to seek help for illnesses and other health issues is to have a face-to-face appointment with a medical doctor at a health clinic. Therefore, patients do not easily or self-evidently think that digital chat-based appointments are a suitable solution for them. Willingness to use digital chat-based appointments is higher in younger people whereas older age groups are more reluctant in adopting digital services. For comparison, 27 % of Finns between 15-34 years of age used chat-based appointments in 2020 whereas only 5 % of those older than 55 did that. 

However, the COVID-19 pandemic created a spike in the demand of digital health care services. Then, daily consultations jumped up from 500 to 6000, which shows that Digital Clinic, fully digital healthcare platform for patients and healthcare providers developed by Mehiläinen, became a critical enabler to health care during the pandemic. Since then, Digital Clinic visits have grown exponentially as users have seen the fast, efficient and easy-access service it offers.  

Small, urgent or unsure medical needs, such as prescription renewal or referrals, are common reasons for seeking medical help through Digital Clinic. Digital Clinic allows patients to check whether they need medical help or a face-to-face appointment. Some illnesses, for example urinary tract infection, have symptoms that make it difficult or even impossible to go to a health clinic. In these cases, Digital Clinic is a very appreciated, fast solution. 

Quick access to treatment

74 % of Finns rate speed of service as the most important factor when choosing their health care provider. When in need of medical help, patients want to get the appointment at their earliest convenience. Digital Clinic has an advantage over the traditional solution because patients can access medical help within minutes or even seconds without leaving their home, independent of time and place. 

In addition to speed of service, patients don’t want to bend on quality of service; medical expertise, confidence-inspiring interaction and politeness are elements of high-quality service patients expect. Studies indicate that patients’ expectations towards a chat appointment are the same as towards a face-to-face appointment. 

From the patient’s perspective, the most prominent advantage of Digital Clinic is the fact that the clinic offers fast 24/7 access to medical help without leaving their home. When patients visit Digital Clinic with medical needs that can be treated at the clinic, their feedback is positive and genuinely positively surprised. This occurs especially after their first visit or when critically urgent needs could be solved. These positive experiences typically inspire them to recommend the clinic to their circle of friends and acquaintances. Digital Clinic has revolutionised the way health care is provided and how patients more and more perceive it as their first place to seek medical help. 

Digital Clinic
A fully digital healthcare platform developed by Mehiläinen provided for both healthcare providers and patients. Digital Clinic enables agile work for health care professionals and enables quick and easy access to patients in matters related to their health. In Digital Clinic, patients are able to get prescriptions and referrals quickly, find a professional nearby and reach out to health care professionals through chat in minutes. Digital Clinic offers quick, accessible and affordable health care.

 

Follow our updates on LinkedIn